Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

Kontakt

Ak by ste mali akékoľvek otázky v súvislosti s našimi službami, produktmi, prosím aby ste vyplnili nasledujúci formulár a potom nám ho zašlite. Pre úspešné zaslanie formuláru je potrebné vyplniť každé políčko. Po úspešnom odoslaní Vás budú do 24 hodín kontaktovať naši kolegovia.
S poskytnutími údajmi budeme manipulovať dôverne, neposkytneme ich tretím osobám. 

Register obchodných spoločností s.r.o.
Gorkého 1
811 01 Bratislava
IČO: 46 440 305
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vl.č.: 77396/B

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

www.obchodnyregister.com
info@obchodnyregister.com


Dôležité informácie pre našich zákazníkov  ohľadne spracúvania a ochrany osobných údajov (GDPR) sme zverejnili tu:

Vaŝe meno:
meno firmy:
telefónne čislo:
e-mail:
odkaz: