Kontakt

Ak by ste mali akékoľvek otázky v súvislosti s našimi službami, produktmi, prosím aby ste vyplnili nasledujúci formulár a potom nám ho zašlite. Pre úspešné zaslanie formuláru je potrebné vyplniť každé políčko. Po úspešnom odoslaní Vás budú do 24 hodín kontaktovať naši kolegovia.
S poskytnutími údajmi budeme manipulovať dôverne, neposkytneme ich tretím osobám. 

Register obchodných spoločností s.r.o.
Gorkého 1
811 01 Bratislava
IČO: 46 440 305
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vl.č.: 77396/B

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

www.obchodnyregister.com
info@obchodnyregister.com


Dôležité informácie pre našich zákazníkov  ohľadne spracúvania a ochrany osobných údajov (GDPR) sme zverejnili tu:

Vaŝe meno:
meno firmy:
telefónne čislo:
e-mail:
odkaz:
Beriem na vedomie, že údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formuláru budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov "GDPR") a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely vykonania opatrení pre prípadné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní príslušných služieb.