Naše služby

Balík služieb obsahuje:

S objednanou ročnou registráciou, získate prezentáciu Vašej spoločnosť pre všetkých obchodných partnerov . Vašu prezentáciu zabezpečíme s nasledujúcimi informáciami:

„Štandardný balík“ – prezentácia zadávateľa na webovej stránke http://www.obchodnyregister.com/ v rozsahu:

  • obchodné meno (názov), sídlo/miesto podnikania, predmet činnosti (ponuka tovarov a služieb);
  • kontaktné údaje (kontaktná adresa, zodpovedná osoba, email, telefónne číslo);
  • odkaz na webovú stránku zadávateľa;
  • lokalizácia sídla/miesta podnikania/kontaktnej adresy zadávateľa na mape;
  • uvedenie sloganu zadávateľa a upútavacej vety;
  • bezplatná zmena údajov zadávateľa počas platnosti zmluvy.

"Nadštandardný služby":
  • uvedenie zadávateľa na prvej strane výsledkom vyhľadávania v Google v rámci cyklickej kampane zabezpečenej poskytovateľom, s vyhľadávacím slovom vybraným zadávateľom, ktoré zadávateľ oznámil poskytovateľovi;
  • zvýhodnené umiestnenie na webovej stránke poskytovateľa v rámci krajského alebo celoslovenského umiestnenia;