Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


A3UM v.o.s. // ObchodnyRegister.com

A3UM v.o.s.

Sídlo:
040 11 Košice 11 , Slobody 13 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6429580
Fax:
(055) 6420497, (055) 6420497