Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. // ObchodnyRegister.com

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Jána Hollého 1736/8 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5244311, (045) 5330804
Fax:
(045) 5244322, (045) 5244322