Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

O Našej spoločnosti

Vážení obchodní partneri !

Spoločnosť „Register obchodných spoločností s.r.o.“ bola založená s cieľom zaplniť medzeru na trhu informácií. Jej hlavným cieľom je poskytnúť obchodným partnerom priestor k prezentácii podnikateľa a jeho tovarov a služieb, pričom takéto informácie nie sú bežne dostupné na verejných portáloch. Register, ktorý spravuje naša spoločnosť, nie je verejným zoznamom údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe zákona.
Uvedená prezentácia je reklamou samotného podnikateľa, ktorá tiež otvára priestor k sieťovaniu s ostatnými obchodnými partnermi poskytovateľa reklamy.

Na základe obchodných skúseností, reklama, ktorú zabezpečuje naša spoločnosť pomáha k okamžitému zorientovaniu sa na trhu tovarov a služieb a k správnemu výberu obchodného partnera. Máme vytvorenú kvalitnú a praktickú databázu, ktorú na základe požiadavky našich obchodných partnerov pravidelne aktualizujeme. Pre zmluvných partnerov zabezpečíme zverejnenie kompletných informácií vo forme, v ktorej si ich žiadajú. Okrem základných údajov o zmluvných partneroch, zverejníme aj údaje vo formáte foto - logo, aby sa podnikatelia čo najefektívnejším spôsobom predstavili svojim potenciálnym partnerom. Naša databáza sa zo dňa na deň rozširuje o služby a mení na základe potrieb našich klientov. Ak máte nové nápady, pripomienky, alebo potrebujete pomoc, prosíme kontaktujte nás.