Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o. // ObchodnyRegister.com

ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Priemyselný park Sever map_btn
telefónne čislo:
(037) 6969643, (037) 6969611