Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


KOLIBA, a.s. // ObchodnyRegister.com

KOLIBA, a.s.

Sídlo:
962 05 Hriňová , Krivec I. map_btn
telefónne čislo:
(045) 5245183, (045) 5245184
Mobil:
(045) 5245185
Fax:
(045) 5245111, (045) 5245111