hľadať


Mestský úrad // ObchodnyRegister.com

Mestský úrad

Sídlo:
932 01 Vežký Meder , Komárňanská 1 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5552201, (031) 5552302
Mobil:
(031) 5552500, (031) 5553180
Fax:
(031) 5552425, (031) 5552425