Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Metodicko-pedagogické centrum // ObchodnyRegister.com

Metodicko-pedagogické centrum

Sídlo:
080 01 Prešov , Tarasa Ševčenka 11 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7723241, (051) 7724139
Mobil:
(051) 7725110, (051) 7723451