Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Národné centrum zdravotníckych informácii // ObchodnyRegister.com

Národné centrum zdravotníckych informácii

Sídlo:
811 09 Bratislava , Lazaretská 26 map_btn
telefónne čislo:
(02) 57269311, (02) 52635453
Fax:
(02) 52635490, (02) 52635490