hľadať


Obvodné oddelenie PZ SR Košice - Nad Jazerom // ObchodnyRegister.com

Obvodné oddelenie PZ SR Košice - Nad Jazerom

Sídlo:
040 12 Košice 12 , Ladožská 1 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6745250, (055) 6745251
Mobil:
(0961) 932755