Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Peter Beszédes // ObchodnyRegister.com

Peter Beszédes

Sídlo:
916 01 Stará Turá , Námestie A.Schweitzera 194 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7763955