Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Slovenské centrum dizajnu // ObchodnyRegister.com

Slovenské centrum dizajnu

Sídlo:
814 99 Bratislava 1 , Jakubovo námestie 12 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52931800, (02) 52931523
Mobil:
(02) 52931562
E-mail: