Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


T-Centrum // ObchodnyRegister.com

T-Centrum

Sídlo:
040 01 Košice 11 , Hlavná 96 map_btn
telefónne čislo:
(0800) 123456, (0800) 123500
Mobil:
(055) 7899988