Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Trenčianska dopravná spoločnosť,a.s // ObchodnyRegister.com

Trenčianska dopravná spoločnosť,a.s

Sídlo:
911 05 Trenčín , Zlatovská 29 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6529357, (032) 6523838
Mobil:
(032) 6522340