Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


UNIQA poisťovňa a.s. // ObchodnyRegister.com

UNIQA poisťovňa a.s.

Sídlo:
075 01 Trebišov 1 , Námestie mieru 1 map_btn