Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


UniCredit Bank Slovakia a. s. // ObchodnyRegister.com

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Sídlo:
931 01 Šamorín , Gazdovský rad 49/B map_btn
telefónne čislo:
(031) 5627961
Fax:
(031) 5627962, (031) 5627962