Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


ZAKLADANIE STAVIEB, s.r.o. // ObchodnyRegister.com

ZAKLADANIE STAVIEB, s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava 214 , Hradská 13983/5c map_btn
telefónne čislo:
(02) 50230239, (02) 50230460
Fax:
(02) 50230277, (02) 50230277