Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


Éterické oleje // ObchodnyRegister.com

HELGA STOLZ, spol. s r.o.

MATRIX SLOVAKIA, s. r. o.

CHEMZA, a.s Strážske

ETNO STYLE - The Original Art From Asia

Sídlo:
917 00 Trnava , Štefánikova 16 (v pasáži Toni) map_btn

EZO.sk, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Hviezdoslavova 7 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7724844
E-mail:

Ing. Elena Cagaňová - ELEN

Sídlo:
831 03 Bratislava , Budyšínska 20 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44257948, (02) 44632525
Fax:
(02) 44632526, (02) 44632526

Ing. Viera Jakubisková - Fytomedia

LOTOS HOLDING, a.s.

Medivit, s.r.o.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Š. Višňovského 8 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5401319, (045) 5402384
Mobil:
(045) 5366471

Miroslav Duga - FLAMEART

Sídlo:
907 01 Vrbovce , map_btn
telefónne čislo:
(034) 6283161
Fax:
(034) 6283163, (034) 6283163

OLIS, s.r.o.