hľadať


administrative healthcare services. // ObchodnyRegister.com

Kultúrne stredisko HORNÁD

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Senný trh 4 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6221507, (055) 6220176
Mobil:
(055) 6227567, (055) 6227355

Slovenský Červený kríž

Sídlo:
814 46 Bratislava 1 , Grösslingova 24 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52967157, (02) 52966477
Fax:
(02) 52923279 , (02) 52923279

Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu

Sídlo:
837 52 Bratislava 37 , Limbová 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59373140
Fax:
(02) 54773662, (02) 54773662

Úrad pre dohžad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo:
917 01 Trnava , Pekárska 40/A map_btn
telefónne čislo:
(033) 5921111, (033) 5921177
Mobil:
(033) 5921176

Úrad pre dohžad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo:
940 01 Nové Zámky , Komárňanská cesta 1 map_btn
telefónne čislo:
(035) 6426425, (035) 6426080
Mobil:
(035) 6426081, (035) 6426082

Úrad pre dohžad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo:
812 62 Bratislava , Grösslingová 5 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59311352, (02) 59311312