hľadať


agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti // ObchodnyRegister.com

ADOS Tereza, s.r.o.

ADOS-MAJBÍKOVÁ, s.r.o.

ADOSKA, s.r.o.

Bc. Ružena Poláčiková - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SESTRIČKA

Sídlo:
974 04 Banská Bystrica , Lazovná 69, vedľa Daňovej školy map_btn
telefónne čislo:
048 / 441 24 46
Mobil:
0903 536 229

MAADOS s.r.o.

Monika Kraková, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Arcidiecézna charita Košice