Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


architektúra // ObchodnyRegister.com

Ing. Jaroslava Fedurcová

MOROCZ_TACOVSKY s. r. o.

Ateliér Domova spol. s r.o.

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, autorizovaný architekt

Ing. arch. Sergej Choma - 3S

Ing.arch. Marián Jurča

Ing.arch. Peter Mravec

Juraj Hikker

ATELIER - 3A s.r.o.

EURODESIGN, s.r.o.

HORAL - K s.r.o.

Martin Čipčala - elektroinštalácie

METROPOL Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
811 03 Bratislava , Šulekova 68 map_btn
Mobil:
0907 741 480