Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


autoservis - pneuservis // ObchodnyRegister.com

Autoservis - Pneuservis Stupava

Ing. Miroslav Janšák Mikona

Andante Group s.r.o.

Sídlo:
940 58 Nové Zámky , Komárňanská 55 map_btn
Mobil:
+421/908 402 000

AUTO - BOX, s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice - Juh , Južná trieda 78 map_btn
telefónne čislo:
055 728 7030
Fax:
055 728 7031

Igor Krčmárik - KUPRESO

Sídlo:
917 01 Trnava , ŠM Veľký Dvor 6906/20 map_btn
Poštová adresa:
917 01 Trnava , Malženická cesta 20 map_btn
Mobil:
00421 905 655 843

RSP Trading, spol.s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice - Juh , Južná trieda 1568/36 map_btn
telefónne čislo:
(055) 678 76 87