hľadať


biela technika // ObchodnyRegister.com

COMPUTER CLUB, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Mostná 3 map_btn
telefónne čislo:
037 / 772 24 40
Mobil:
0903 478 162

Pavol Kušnír

ICE, s.r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , 1.mája 974 map_btn
telefónne čislo:
042 / 432 13 43, 042 / 432 51 12
Fax:
042 / 432 13 43

Mopos

ELEKTRO - KAME

Henrich Sonnenschein - ITSK

Marketworld s.r.o.

MONT MG, s.r.o.

PLAY Electronics, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kragujevská 19 map_btn
telefónne čislo:
041 / 562 72 10, 041 / 564 07 57, 041 / 564 07 56, 041 / 562 72 03
Fax:
041 / 564 05 31

Zuzana Blažeková - EMO

Ervín Bojtoš ECO

MADOV, s.r.o.

N.B. - ELEKTROCENTRUM s.r.o.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Okružná 88 map_btn
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota , Malohorská 2594 map_btn
telefónne čislo:
00421 903 525 564 Vladimír Nagy
Mobil:
00421 905 664 258 Peter Bednár
Fax:
00421 475 811 878

Nikol Rusňáková - PLYNAS