Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


bricklaying work. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 »

Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s r.o.

21 design

A-MONT NUPSESO, s.r.o.

AGENCY J.H. - Ján Hrčka

Sídlo:
917 00 Trnava , Beethovenova 3 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5332730

AGS, spol.s.r.o.

Alexander Bugár - murár

Andrej Lehota - ALLWINT

Anton Kubaský - KALIPSO

Artifex združenie

ASCORP, s.r.o.

AZ profi, s.r.o.

Benedik Rudolf

BIKY-MARKETING, s.r.o.

Drevospol Zázrivá, s.r.o.

DT technology, a.s., odštepný závod

Dušan Mesároš MEMAX

Eduard Humaj

EKO PLAST okná, s.r.o.

EKO PLAST okná, s.r.o.

Sídlo:
917 01 Trnava 1 , Sladovnícka 22 map_btn

EKO-BAU, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 »