Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


brikety // ObchodnyRegister.com

1 2 »

SIMA STAV s.r.o.

KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.

Miloš Polák

A-J KRBY KOMÁRNO

AVS Plus, spol. s r .o.

Sídlo:
811 05 Bratislava , Smrečianska 29 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44453276, (02) 44453278
Fax:
(02) 44642012, (02) 44642012

BELITO Rožňava, s.r.o.

BILIARD KUTAJ - MARKECH, v.o.s.

BIO ENERGO, s. r. o.

Sídlo:
034 01 Ružomberok , Textilná 23 map_btn
Fax:
(044) 4314511, (044) 4314511
Služby

BioEkoTerm s.r.o.

Sídlo:
976 67 Závadka nad Hronom , Osloboditežov 146/32 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6183950
Fax:
(048) 6183952, (048) 6183952

DOKA DREVO, s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Cesta k Smrečine 11 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4360401
Fax:
(048) 4360499, (048) 4360499

DREPAL, s.r.o.

Sídlo:
059 01 Spišská Belá , Družstevná ulica 450 map_btn
telefónne čislo:
(052) 4525919
Mobil:
00421 917 266 986
Fax:
(052) 4684222

KARBON, s.r.o.

Milan Chovan Autochom

Sídlo:
033 20 Liptovský Hrádok , Vyšné fabriky map_btn

NORDSTAHL, spol. s.r.o.

Sídlo:
811 03 Bratislava 1 , Mudroňova 59 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59206000, (02) 59206001
Mobil:
(02) 59206002
Fax:
(02) 54647884, (02) 54647884

Nova BioTerm, s. r. o.

NUS,s.r.o.

PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.

PALIVÁ, s.r.o.

Pure Land spol. s r.o.

SLZ CHÉMIA, a.s.

1 2 »