hľadať


building rental or sale services. // ObchodnyRegister.com

1 2 »

ADELA, spol. s r.o.

Sídlo:
023 54 Turzovka , Stred 71 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4352022
Fax:
(041) 4346269, (041) 4346269

ALFA TOP spol. s r.o.

Sídlo:
058 01 Poprad , Nám. sv. Egídia 18/41 map_btn

ARIS Invest,spol. s.r.o.

CINEMAX, a. s.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Galantská cesta 5692/20 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5914304 rezervácia lístkov, (031) 5914303 manažérstvo
Mobil:
(031) 5914300 SBS bezpečnostná služba

DIRE, a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Kremnička 3 map_btn

EKOSTEEL Prešov, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Malinová 4 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7715575

Imperial Consulting, s.r.o.

Imperial Management & Consulting, s.r.o.

Ing. Andrej Konečný KO-REAL

JE-TE-PE spol. s r.o.

Sídlo:
841 02 Bratislava , Saratovská 26/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 64288640, (02) 64286565
Fax:
(02) 64530377, (02) 64530377
E-mail:

King-Pal,s.r.o.

Komunálny servis, s.r.o.

MEDIAL REAL - Realitná kancelária

NEUschwendtner, s.r.o.

NM Group, spol. s r.o.

NVK, s.r.o.

Sídlo:
911 08 Trenčín , Generála Svobodu 1 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6520081
Fax:
(032) 6400833, (032) 6400833

Office Building Network,a.s.

PCD OK, s.r.o.

Sídlo:
934 01 Levice , Kapitána Nálepku 80 map_btn

PODAK, a.s.

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Trenčianska 17 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7715013
Fax:
(032) 7715124, (032) 7715124

Satina s.r.o.

1 2 »