Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


bytové domy // ObchodnyRegister.com

Templeton, s.r.o.

BRODOSTAV, s.r.o.

BSS INGINIERING s.r.o.

DOMING, s.r.o.

Sídlo:
841 02 Bratislava , Nejedlého 51 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64462474
Mobil:
0911 976 519, 0905 976 519
Fax:
(02) 64530485

EKO SVIP, s.r.o.

FINAL BA s. r. o.

STAV - EXCLUSIVE s. r. o.

Pavol Kuruc - IZOKOM