Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


časti požnohospodárskych mechanizmov // ObchodnyRegister.com

1 2 »

1.HUSQVARNA v Štúrove, Mikuláš Capko - ROZKVET

AGRO - INDUSTRIA Galanta spol. s r.o.

Agro BB, s.r.o.

AGRO MX, s.r.o.

Sídlo:
080 06 Prešov-Nižná Šebastová , Družstevná 36 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7499702
Fax:
(051) 7499701, (051) 7499701

AGROBON Bojná, s.r.o.

AGROPART, s.r.o.

Sídlo:
952 01 Vráble , Štúrova 1244 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7834545, (037) 7834546

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

AGROTRADE, s.r.o.

AT Agrotyp, s.r.o.

AUTOAGREGÁTY - VARGA, spol. s r.o.

AUTOAGREGÁTY - VARGA, spol.s r.o.

Boris Bernard AUTO - TRAC

DOMINO-Slovakia, s.r.o.

ESOX Vrútky, s.r.o.

Ing. Karol Považan - AGRASERVIS

Ing. Mikuláš Solár - AUTO - SOLAR

JSL, s.r.o.

KLF - ZVL MTK spol. s r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Robotnícka 14 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4444111
Fax:
(043) 4444113, (043) 4444113
E-mail:

KomAgrartechnik, s.r.o.

MEPROM- Ing.Jozef Žibrún

1 2 »