Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


časti strojov a motorov // ObchodnyRegister.com

AWM Slovakia, s.r.o.

JÁN TOMEK - T - SORT QUALITY SORT AND CONTROLL SERVICE

Sommer-automatic Slowakei s.r.o.

TEAM INDUSTRIES, s.r.o.

Sídlo:
038 53 Turany , Vaňovská 1189 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4210848, (043) 4210811
Mobil:
(043) 4210813, (043) 4210810
Fax:
(043) 4210888, (043) 4210888

UNIFILTER SLOVAKIA, s.r.o.