Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


časti vykurovacieho systému // ObchodnyRegister.com

1 2 »

A-Z Slovakia SERVIS, s.r.o.

ADRIAN, a.s.

Sídlo:
974 00 Banská Bystrica , Lazovná 53 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4710444, (048) 4710411
Mobil:
(048) 4710401
Fax:
(048) 4710488, (048) 4710488

BEKOM, s.r.o.

BioEkoTerm s.r.o.

Sídlo:
976 67 Závadka nad Hronom , Osloboditežov 146/32 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6183950
Fax:
(048) 6183952, (048) 6183952

Certima, s.r.o.

DEES, spol. s r.o.

DoMaR Solar, s.r.o.

Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom , Lúčna 4 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6723274, (045) 6722376

DOMTECH, s.r.o.

easytherm. sk, s.r.o

Sídlo:
916 01 Stará Turá , Nám. Dr. A. Schweitzera 194 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7752228, (032) 7760019
Fax:
(032) 7752230, (032) 7752230

ELBH - Slovakia, spol. s r.o.

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

ERMAR - Ing. Mário Rybanský

FLOW CLIMA SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
811 02 Bratislava , Vetvová 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62804004
Fax:
(02) 62804006, (02) 62804006

GEA Klimatizácia, s.r.o.

Sídlo:
831 01 Bratislava , Odborárska 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44457916
Fax:
(02) 44459937, (02) 44459937

GEMA s.r.o.

Sídlo:
851 02 Bratislava , Romanova 40 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63814385

HAKR Company, s.r.o.

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Tehelná 85 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7790533
Fax:
(032) 7790534, (032) 7790534

JOMAX, s.r.o.

LORYN s.r.o.

MARMONT, spol. s r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Šoltésovej 11 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5624407, (041) 5624408
1 2 »