Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


cateringové služby // ObchodnyRegister.com

GASTROMAS, s.r.o.

Hotel Academic pri SOŠ hotelových služieb a obchodu

UNIGASTRO s.r.o.

Sídlo:
952 01 Vráble , Sídl. Lúky 1853/1A map_btn
Poštová adresa:
952 01 Vráble , Sídl. Lúky 1853/1A map_btn
Sídlo:
952 01 Vráble , Sídl. Lúky 1853/1A map_btn
telefónne čislo:
037 7832 229
Mobil:
0905 587 691

RELAX - TEAM s.r.o.

Zdena Melicheríková - stravovacie služby

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Športovcov 341/2 map_btn
telefónne čislo:
042 / 434 05 24
Mobil:
0907 729 834

Jana Černá

Jozef Žilinčár - AZIEL VYVAROVŇA

Milan Galik - Husacina u Galika

Sídlo:
900 26 Slovenský Grob , Lipová 21 map_btn
Mobil:
00421 903 718 252
Fax:
00421 33 647 83 97