Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


cateringové služby // ObchodnyRegister.com

Hotel Academic pri SOŠ hotelových služieb a obchodu

Jana Černá

Jozef Žilinčár - AZIEL VYVAROVŇA

Zdena Melicheríková - stravovacie služby

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Športovcov 341/2 map_btn
telefónne čislo:
042 / 434 05 24
Mobil:
0907 729 834

Milan Galik - Husacina u Galika

Sídlo:
900 26 Slovenský Grob , Lipová 21 map_btn
Mobil:
00421 903 718 252
Fax:
00421 33 647 83 97