Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


čistenie textilu // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

Terezia Fegyveresová TF- čistiarenský salón

ACROS tn s.r.o.

ALKA s.r.o. Prešov

Sídlo:
080 01 Prešov , Košická 3/Hypermarket Tesco/ map_btn
telefónne čislo:
(051) 7765569

ALKA, s.r.o. Prešov

Sídlo:
080 01 Prešov , Bardejovská 42 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7765569, (051) 7765418

Anna Mráziková - ReTex

Arina Enterprises, s.r.o.

Sídlo:
811 03 Bratislava , Michalská 25 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54410330
Fax:
(02) 54648630, (02) 54648630

Astrochem s.r.o.

Sídlo:
040 11 Košice , Trieda KVP1 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6452848

BELS

Sídlo:
053 41 Krompachy , Maurerova 935 map_btn

BELS, spol. s r.o.

Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves , Janského 1 map_btn
telefónne čislo:
(053) 4425155

Brevra

Sídlo:
831 06 Bratislava 35 , Žarnovická 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44871643

Centrum sociálnej starostlivosti

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Komenského 33 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5522706

Chemická čistiareň

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Galantská cesta 866/4 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5516165

Chemická čistiareň Čierny Jaroslav

Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom , SNP 96 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6738491

CITONOVA, spol. s r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Kapitulská 15 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4151228

Cleantex

Sídlo:
945 01 Komárno , Damjanichova 817 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7702557

COMETA International spol.s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Kováčska 7 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7746370

Darina Záhorcová - BLUE LANZA

Sídlo:
917 01 Trnava , Štefánikova 13 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5545440

Čistiareň - Práčovňa

Sídlo:
911 01 Trenčín , M.R.Štefánika 120 (Žemberov dom) map_btn
telefónne čislo:
(032) 7430988

Čistiareň a práčovňa

Sídlo:
040 11 Košice 11 , Považská 38 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6435802

Čistiareň a práčovňa

Sídlo:
958 01 Partizánske , 1.Mája 220/2 map_btn
1 2 3 4 »