Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


commissioning of heating installations. // ObchodnyRegister.com

AVELER, s.r.o.

AVS Plus, spol. s r .o.

Sídlo:
811 05 Bratislava , Smrečianska 29 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44453276, (02) 44453278
Fax:
(02) 44642012, (02) 44642012

BOTHERM

Sídlo:
945 01 Komárno , Družstevná 8 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7742675
Fax:
(035) 7742676, (035) 7742676

Dalkia Poprad a.s.

Sídlo:
058 94 Poprad , Široká 2 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7880908 , (052) 7880910
Mobil:
(052) 7723747
Fax:
(052) 7880907, (052) 7880907

František Baník ENERGOSERVIS

Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou , Heržanská 547 map_btn
telefónne čislo:
(057) 4464121, (057) 4880740
Mobil:
(057) 4880741

G-MAR, s.r.o.

ITP Control s.r.o

Niersberger Slovakia, s.r.o.

SPAEZ, spol. s.r.o.

TERMOMARKET spol. s r.o.

ŽOS TRNAVA a.s.