Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


construction work. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

LAZO s.r.o.

Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s r.o.

MP spol. s r. o.

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Bernolákovská 65 map_btn
telefónne čislo:
(02) 5943612, (02) 5943252

PLUS, s.r.o.

S T O I , s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Internátna 2 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4132545

TECHNOTRADE spol. s r.o.

Sídlo:
974 05 Banská Bystrica , Zvolenská cesta 151 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4143304
Fax:
(048) 4143303, (048) 4143303

99. Realitná spoločnosť, spol. s r.o.

A - Z UNIVERZAL, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Bratislavská 13 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7419354, (037) 6526581

A-P Stav, s. r. o.

A-Z PLUS s.r.o. Košice

A.B.C. team

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Tematínska 15 map_btn

AB Real, s.r.o.

AB TEAM, s.r.o.

AB TEAM, s.r.o.

AB TEAM, s.r.o.

ABE-STAV Piešťany, s.r.o.

ABF Nadácia pre rozvoj

Sídlo:
830 07 Bratislava 3 , Bárdošova 33 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54772060, (02) 54772082

ABON Plus,s.r.o.

ABS Konštrukcie spol.s r.o.

Sídlo:
919 43 Cífer , Štefánikova 18 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5599702

AC&P Commerce Consulting Services s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Švermova 1608/15 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7446471
Fax:
(032) 7446472, (032) 7446472
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »