Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


construction work for industrial buildings. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

DÚHA, a.s

LAZO s.r.o.

Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s r.o.

Ski - TMG Remata, Stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o.

ABON Plus,s.r.o.

ÁGHSTAV, spol. s r.o.

Agim,s.r.o.

Agroing-Lichý,s.r.o.

AGROSTAV, a.s.

Sídlo:
905 41 Senica , Štefánikova 714 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6514421 - ústredňa, (034) 6514422 - ústredňa
Mobil:
(034) 6514423 - ústredňa
Fax:
(034) 6515559 - sekretariát, (034) 6515559 - sekretariát

Akord, a.s.

Aldy,spol.s.r.o.

Amari spol.s r.o.

AQUATING, spol. s r.o.

Artezia s.r.o.

Ast Slovakia spol. s r.o.

B W S - stavebné práce, s.r.o.

BCI a.s. generálne riaditežstvo

BenátCentrum, spol. s r.o.

Best,s r.o.

BETPRES, spoločnosť s ručením obmedzeným

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »