Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse i // ObchodnyRegister.com

ALVEST Group. s.r.o.

Aquatec VFL s. r. o.

eko MIMEX, s.r.o.

EKO-AQUA s.r.o.

Ekoprogres v.d., Trenčín

HORNEX, a.s.

HYDRO Topožčany s.r.o.

Ing. Barnabás Gróf - EKOSTAV

Lesostav Nitra, a.s.

Lesostav Nitra, a.s.

Lesostav Nitra, a.s.

MILANKO, spol. s r.o.

REKOS s.r.o.

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.

T & T staving, a.s.

Vodafix, s.r.o.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.