Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


cycles with auxiliary motors. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Agro Hobby

Sídlo:
943 42 Gbelce , Stampayho 10 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7592108

AGROTECH GROUP, a.s.

Angela Dubánová - KOMORN

Sídlo:
945 01 Komárno , Komáromi Kacza 2993/43 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7701620

Angela Dubánová - KOMORN

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Nám.Á.Vámberyho 4914 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5517190

ANIR - Hudaček A.

Augustín Král - Cyklo šport

Sídlo:
901 01 Malacky , Nádražná 145 map_btn
telefónne čislo:
(034) 77256608

AUTO EX, s.r.o.

AUTOCENTRUM František Šúnik

Bazár Havran

Bella & Kubíček

Bicigež, spol. s r.o.

BICY-SPORT

Bicykle

BICYKLE - Ing. Dezider Turček

BICYKLE - ŠPORT Ladislav Puškár

Bicykle a šport

Sídlo:
024 01 Kysucké Nové Mesto , Belanského 9 map_btn

Bicykle Šport Fatria

Sídlo:
971 01 Prievidza , Bojnická cesta map_btn
telefónne čislo:
(046) 5418459, (046) 5433122

BIKE CENTRUM, s.r.o.

BIKE Line, s.r.o.

Sídlo:
906 05 Sobotište , č.259 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6540521, (034) 6540531
Fax:
(034) 6540522, (034) 6540522

Bike Service

1 2 3 4 5 6 7 8 »