Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


data services. // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Airwave s.r.o.

Sídlo:
901 01 Malacky , Bernolákova 1A map_btn
telefónne čislo:
(034) 7741318
Fax:
(034) 7741320, (034) 7741320

ASOR, spol. s r.o.

ATT obchod - servis, s.r.o.

C - Engineering spol. s r.o.

CYB, spol.s r.o. Spišská Nová Ves

Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves , Javorova 9/5 map_btn
telefónne čislo:
(053) 4413644

DATALAN, a.s.

Európska databanka

Sídlo:
949 01 Nitra , Coboriho 2 map_btn
telefónne čislo:
(037) 16185
Fax:
(037) 6522555, (037) 6522555

Európska databanka

Európska databanka

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Korzo Bélu Bartóka 790/3 map_btn
telefónne čislo:
(031) 16185, 18185
Mobil:
(031) 5528502

Európska databanka Košice

IGNUG, s.r.o.

IN TECHNOLOGY Michal Vereš

ISP spol. s r.o.

Sídlo:
022 01 Čadca , Májová 1115 map_btn

Lionbridge (Slovakia), s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Dolné Rudiny 1 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7242488
Fax:
(041) 7247530, (041) 7247530

M.B.C.,spol. s r.o.

Sídlo:
811 07 Bratislava 1 , Mickiewiczova 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52932910, (02) 52932911
Fax:
(02) 52932913, (02) 52932913

Marek Rakovický - Hudobné štúdio

Sídlo:
851 01 Bratislava , Tupolevova 19 map_btn

Nethost, s.r.o.

NUPSESO, a.s.

PEEM Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
917 00 Trnava , Bernolákova 1 map_btn
telefónne čislo:
(033) 2929000, (033) 5933030
Fax:
(033) 5933059, (033) 5933059

pixabit s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Štúrova 22 (budova VBC Nitra) map_btn
telefónne čislo:
(037) 2901101, (037) 2901109
1 2 »