Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


data-processing services. // ObchodnyRegister.com

1 2 »

AB-KEPS, s.r.o.

AGRIOM, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Radová 6 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7413703

AXESS, spol. s.r.o.

Bc. Peter Kovács - AZ media

CONSILIO

CPB SOFTWARE (SLOVAKIA) s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Na križovatkách 29 map_btn
telefónne čislo:
(02) 48201542
Fax:
(02) 48201519, (02) 48201519

ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava - Ružinov , Košická 37 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55424011
Fax:
(02) 55424911, (02) 55424911

Euronet Services Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
811 05 Bratislava , Štefánikova 17 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54410866
Fax:
(02) 54410867, (02) 54410867

Európska databanka Košice

FORMA, s.r.o.

Sídlo:
811 04 Bratislava 2 , Čajkovského 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52497058, (02) 52623153
Mobil:
(02) 52623152, (02) 52623151

GaS - Liptovský Mikuláš, s.r.o.

GBS plus Slovakia, s. r. o.

Sídlo:
830 05 Bratislava , Púchovská 16, P.O.Box 70 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49277411
Fax:
(02) 49277419, (02) 49277419

Ing. Gejza Dobócky

Ing. Radovan Švec - AURON

KABAX s.r.o.

Michal Papp

P.O.P. SLOVAKIA s.r.o.

Pannon - Work Slovakia, s.r.o.

Pannon - Work Slovakia, s.r.o.

PC - ONE

1 2 »