Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


demolačné práce // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

A.S. MOZAIKA INVEST, s.r.o.

Christofer Karas

Dušan Čonka

HAVETTA TEAM s.r.o.

Jozef Šinglár

KR-stav, s.r.o.

Marián Častek

Miroslav Hnojčík

Peter Bachorík

RD PROFI s.r.o.

Roland Levický AKVA CHEM

SC ZAMKON, s.r.o.

Slavomír Beľa - stavebné práce

Tibor Bilčík

Tomáš Suchánek

ŠPECIAL TRANS s.r.o.

INTERSTAV PP, s.r.o.

Miloš Kaprál - ZEMNÉ PRÁCE AUTODOPRAVA - BORKAP

BOLUSTAV, s.r.o.

Výkop - Servis, s.r.o.

1 2 3 4 »