Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


distribúcia // ObchodnyRegister.com

CHRISTI s.r.o.

Jozef Fabini

FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

J.A.P. Slovakia, s.r.o.

MAHAVISNU ENERGY s.r.o.

REGENT s.r.o.

František Tóth GOLDESS SLOVAKIA

K&K TRANS PLUS, s. r. o.

Sídlo:
033 01 Liptovský Mikuláš , Dovalovo 595 map_btn
Poštová adresa:
033 01 Liptovský Mikuláš , Dovalovo 595 map_btn
Sídlo:
033 01 Liptovský Mikuláš , Dovalovo 595 map_btn
telefónne čislo:
044 522 39 40
Mobil:
0915 859 676

INVEST EXTRA, spoločnosť s ručením obmedzeným

Noali s.r.o.

Sídlo:
026 01 Dolný Kubín , Nábrežie Oravy 486 map_btn
Mobil:
+421/905 706 887

ORIENT FOOD, s.r.o.

Sídlo:
946 03 Kolárovo , Orechová 58 map_btn
telefónne čislo:
035 777 5016
Mobil:
0918 872 951
Fax:
035 777 5015

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.