Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


distribution boxes. // ObchodnyRegister.com

BARO, spol.s r.o.

Dušan Durdík - DD-Montáž,údržba el.zariadení

ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.

FESTO, spoločnosť s ručením obmedzeným

GLITEL, spol. s r.o.

Ing. Norbert Fodor - ELIM ELEKTRO

KIMATT, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kamenná ul.č.4, Areál PHS map_btn
telefónne čislo:
(041) 5006215, (041) 5006217

Milan Vrba

Prenosil, s.r.o.

PRIVEL spol. s r.o.

TONUS, s.r.o.

VEREX ŽILINA, a.s.

Sídlo:
010 01 Žilina , M. Rázusa č. 13 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5002234, (041) 5002232
Mobil:
(041) 5002233
Fax:
(041) 5002226, (041) 5002226