Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


doplnkové náplne do tlačiarní // ObchodnyRegister.com

ABEL - Computer, s.r.o.

AG FOIL SLOVAKIA, s.r.o.

BARECO - Miroslav Kleman

cns, s.r.o.

COPY RIGHT SK, spol. s r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Židovská 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63537282, (02) 63815296

ERGOTON s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice , Krivá 23 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6806230
Fax:
(055) 6806231, (055) 6806231

GOSET, s.r.o.

H a S Nitra, spol. s r.o.

KARET, spol.s.r.o.

KH TECHNIK

LASER servis, spol. s.r.o.

MIP TN, s.r.o.

Richard Végh - ERVE

TEPEDE Slovakia, s.r.o.

TINTA-INK

TOP OFFICE s.r.o.

TRODAT Slovakia

ULVET, s.r.o.