Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


ekonomický prieskum // ObchodnyRegister.com

ACCOUNT PARTNER, s.r.o.

ADANT spol. s r.o.

Antis s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kuzmányho 8 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5078700, (041) 5078710
Fax:
(041) 5624966, (041) 5624966

Euro - Finanz - Service SK s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Palackého 37 map_btn

GBS plus Slovakia, s. r. o.

Sídlo:
830 05 Bratislava , Púchovská 16, P.O.Box 70 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49277411
Fax:
(02) 49277419, (02) 49277419

Ing. Viktor Mochnáč 2M

Sídlo:
068 01 Medzilaborce , Kap. Nálepku 730 map_btn

LUHA, s. r. o.

MEDOX, s.r.o.

Sídlo:
917 01 Trnava , Jána Bottu 2 map_btn

Neumann & Partners, spol. s r.o.

PontisS, s.r.o.

Sídlo:
821 06 Bratislava , Madáchova 18 map_btn

SEVIS administratíva, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kuzmányho 8 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5078700, (041) 5078768
Fax:
(041) 5620612, (041) 5620612