Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


energetika a súvisiace služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

1.Banskobystrická energetická spoločnosť, a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Zvolenská cesta 1 map_btn
telefónne čislo:
(048) 3220301
Fax:
(048) 4334302, (048) 4334302

A. & V. Bachár s.r.o.

ABB elektro, s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Sama Chalupku 36 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6528672
Fax:
(032) 6400619, (032) 6400619

ABB, s.r.o.

Sídlo:
841 04 Bratislava , Dúbravská cesta 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59418801
Fax:
(02) 59418766, (02) 59418766

AC Elektro

Sídlo:
036 01 Martin , Škultétyho 5/2 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4238554

ADATO, s.r.o.

Sídlo:
934 01 Levice , Šafárikova 1 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6355611
Fax:
(036) 6355612, (036) 6355612

AEE-URAP spol. s r.o.

ALLIANT, s.r.o.

Sídlo:
811 05 Bratislava , Flöglova 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54774834

Apollo - Therm, s.r.o.

Sídlo:
851 62 Bratislava , Kopčianska 90 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63532439

ARMAPLAST,s.r.o.

ATSK s.r.o.

BEOPTER

BERGEN SK, s.r.o.

BioEkoTerm s.r.o.

Sídlo:
976 67 Závadka nad Hronom , Osloboditežov 146/32 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6183950
Fax:
(048) 6183952, (048) 6183952

Bioplyn Vlkovič a synovia

BN ELEKTROSERVIS - Rafael Baláž

Bohumil Herel KOVO-HEREL

BOS PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Bratislavská teplárenská, a.s.

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

Sídlo:
029 01 Námestovo , Bernolákova 390/14 map_btn
telefónne čislo:
(043) 5522216, (043) 5522525
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »