hľadať


estetická chirurgia // ObchodnyRegister.com

Súkromná klinika plastickej a estetickej chirurgie

Klinika plastickej chirurgie SZU, FNsP Banská Bystrica

MUDr. Vladimír Pikula - Novamed spol. s r.o.

Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB

MUDr. Zuzana Kožuchová - ALSAMED

Sídlo:
040 01 Košice - Staré Mesto , Mojmírova 8 map_btn
telefónne čislo:
055 / 622 32 35
Mobil:
0904 612 108

CIBAMED Prievidza, s.r.o.

Sídlo:
971 01 Prievidza , ul. m. Gorkého 1 map_btn
Mobil:
0908 224 524

ESSUR Clinic s.r.o.

POSONIUM CLINIC s.r.o.