Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


excavating and earthmoving work. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

LAZO s.r.o.

Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s r.o.

MIRACI elektro plus, s.r.o.

Ski - TMG Remata, Stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o.

A.B.C. team

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Tematínska 15 map_btn

AC&P Commerce Consulting Services s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Švermova 1608/15 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7446471
Fax:
(032) 7446472, (032) 7446472

Accord stavebná kancelária, s.r.o.

ACM BB s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Stavebná 23 map_btn

AG Company, s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Kostiviarska 2 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4285250
Fax:
(048) 4285253, (048) 4285253

AG STAVBET s.r.o.

Sídlo:
955 01 Topožčany , Pod kalváriou 4228 map_btn
telefónne čislo:
(038) 5324594
Fax:
(038) 5322804, (038) 5322804

AGP, s.r.o.

Agrochemický podnik, s.r.o.

AGROMEL, spol. s r.o.

AGROMELIO, s.r.o.

Sídlo:
080 05 Prešov , Jiráskova 66 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7721014
Fax:
(051) 7598831, (051) 7598831

Agros, s.r.o. Gemerská Panica

AGS, spol.s.r.o.

Alezár

Sídlo:
040 01 Košice , Stará prešovská cesta 10 map_btn
Fax:
(055) 6760074, (055) 6760074

Andrej Slíž

Anton Urbanovský - Cestná nákladná doprava

Sídlo:
913 22 Trenčianske Jastrabie , č. 49 map_btn

ANTONY - stavebno-obchodná firma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »