Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


exercise books. // ObchodnyRegister.com

AME, spol. s r.o.

AVEC, s r.o.

AVEC, s.r.o.

AVEC, s.r.o.

AVEC, s.r.o.

DOBRÝ NÁKUP s.r.o.

DUNA PAPIER, s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Bratislavská 1863/8 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5516877

Edita Butková Edit

Emília Mikolajová - EMMI

eurolabel s.r.o.

Ing. Miloslav Onofrej - Onofrej a syn

Ján Volf

Ján Volf

Ján Volf

Jaroslav Lupták SILVIA

KOEXIMPO, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kamenná 19 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7235577
Fax:
(041) 7235579, (041) 7235579

Margita Adamíková - UNIPAP

Mária Bugátová - Detský kútik

Štefan Majoroš - M. K. TRADE