Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


export taxi // ObchodnyRegister.com

Personal Express s. r. o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Jiráskova 2 map_btn
Poštová adresa:
851 03 Bratislava , Furdekova 21 map_btn
Mobil:
00421 948 506 064